do kasy suma: 0,00聽z艂
Zwroty i reklamacje

Reklamacje:

1. W przypadku niezgodno艣ci towaru z umow膮, Klient powinien odes艂a膰 do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodno艣ci. Adres, pod kt贸ry Klient winien odes艂a膰 towar:

Aloesik Zdrowa 呕ywno艣膰聽

P贸艂nocna 12/7

33-111 Koszyce Wielkie

2. Sklep ustosunkowuje si臋 do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodno艣ci.

3. Wz贸r formularza reklamacyjnego stanowi za艂膮cznik nr 2 do Regulaminu.

4. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa r臋kojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesi臋cy.

5. Klient w momencie wyst膮pienia wady, mo偶e za偶膮da膰 od Sklepu (w ramach prawa r臋kojmi):

 • wymiany towaru na nowy;

 • naprawy towaru;

 • obni偶enia ceny;

 • odst膮pienia od umowy 鈥 o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje si臋 do 偶膮da艅 Klienta w ci膮gu 14 dni od momentu otrzymania 偶膮dania. Sklep rozpatrzy 偶膮dania Klienta, bior膮c pod uwag臋 nast臋puj膮ce okoliczno艣ci:

 • 艂atwo艣膰 i szybko艣膰 wymiany lub naprawy towaru;

 • charakter wady 鈥 istotna czy nieistotna;

 • to, czy towar by艂 wcze艣niej reklamowany.

6. Sklep mo偶e odm贸wi膰 偶膮dania Klienta dotycz膮cych wymiany b膮d藕 naprawy towaru pod warunkiem, 偶e wymiana b膮d藕 naprawa towaru jest niemo偶liwa do zrealizowania (np. ze wzgl臋du na zaprzestanie produkcji okre艣lonych cz臋艣ci zamiennych lub ca艂ego towaru), lub w por贸wnaniu z drugim z mo偶liwych 偶膮da艅, wymaga艂aby nadmiernych koszt贸w (np. 偶膮danie wymiany ca艂ego urz膮dzenia na nowe, je艣li uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej warto艣ci.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwi膮zanie.

7. Ka偶dy Klient b臋d膮cy konsumentem mo偶e skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Chc膮c skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci polubownego rozwi膮zywania spor贸w dotycz膮cych zakup贸w internetowych, Klient mo偶e z艂o偶y膰 swoj膮 skarg臋 np.;

 • za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,

 • za po艣rednictwem podkarpackiego Wojew贸dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie przy聽 ul.Ujastek 1, 31-752 Krak贸w www.krakow.wiih.gov.pl

Przebieg post臋powa艅 w sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich okre艣lony jest przez aktualnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa (w szczeg贸lno艣ci w ustawie z dnia 23 wrze艣nia 2016 r. o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich).

Zwrot towaru:

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient b臋d膮cy konsumentem ma prawo odst膮pienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odst膮pienie od umowy jest skuteczne, je偶eli Klient z艂o偶y w terminie 14dni od daty dor臋czenia towaru, o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy z艂o偶enie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. Forma z艂o偶enia o艣wiadczenia mo偶e by膰 dowolna, np.

 • o艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowi膮cy za艂膮cznik nr 1 do regulaminu),

 • drog膮 mailow膮 na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,

 • listownie na adres sklepu.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy na sw贸j koszt.

4. Sklep zwraca 艣rodki w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia. Sklep mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

5. Sklep zwraca 艣rodki przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego pos艂u偶y艂 si臋 Klient. W przypadku p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, zwrot 艣rodk贸w dokonywany jest na rachunek karty.

6. W przypadku, gdy Klient wybra艂 inny, ni偶 najta艅szy oferowany przez Sklep, spos贸b dostawy przedmiotu , Sklep nie zwr贸ci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w. Sklep zwr贸ci jedynie koszt najta艅szej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7. Klient pokrywa wszystkie bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

8. Prawo odst膮pienia nie przys艂uguje Klientowi w przypadkach um贸w:

 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Klienta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Klienta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odst膮pienia od umowy;

 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;

 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

 • o 艣wiadczeniu us艂ug, je偶eli Sklep wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Klienta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sklep utraci prawo odst膮pienia od umowy;

 • w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sklep nie sprawuje kontroli i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;

 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

 • w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie ma kontroli;

 • w kt贸rej Klient wyra藕nie 偶膮da艂, aby Sklep przys艂a艂 do niego przedstawiciela w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (je偶eli Sklep 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania Klient 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy);

 • dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi.

9. Prawo odst膮pienia od umowy bez podawania przyczyny nie przys艂uguje Klientowi nie b臋d膮cemu konsumentem.

10. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy, b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

do g贸ry
Sklep jest w trybie podgl膮du
Poka偶 pe艂n膮 wersj臋 strony
Sklep internetowy Shoper.pl